آخرین اخبار شهر

مهندس احمد خوش قلب

مهندس احمد خوش قلب متولد 1353 می باشد که در تاریخ 22 شهریور ماه 1397 با صدور حکمی از سوی استاندار وقت محترم مازندران به سمت شهردار سلمانشهر منصوب گردید.

شهر توریستی سلمانشهر

تغییر استایل

رنگ پوسته