آخرین اخبار شهر

مهندس محمدتقی جعفرپور

مهندس محمدتقی جعفرپور با صدور حکمی از جانب استاندار محترم مازندران به سمت شهردار سلمانشهر منصوب گردید.

شهر توریستی سلمانشهر

تغییر استایل

رنگ پوسته