آخرین اخبار شهر
آرشیومناقصه، مزایده و فراخوان

مهندس ضیا شاه بهرامی

مهندس ضیا شاه بهرامی متولد 1347 می باشد که در تاریخ 8 شهریور ماه 1396 برای دومین بار به سمت سرپرست شهرداری شهر سلمانشهر منصوب گردید.

شهر توریستی سلمانشهر

Style Switcher

Color Skin